Cor Droog - Bücher

Cor Droog
  Flucht von der Erde (1957) (D) (SF)
  Steffek Uranus, 3: 1. Aufl. (RH) (OA)
  65 S.
  Preis: 3,00 ÖS

   

Edward Francis, Cor Droog, Jo Steff
  Marsmenschen greifen uns an! (C) (2012) (D) (SF) (?)
  Mohlberg Utopische Welten So., 30: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  245 S.
  Preis: 18,90 EU
  Serie: Utopische Welten Solo, 30
 
  Cor Droog
    Flucht von der Erde (1957) (D) (Roman)
  Edward Francis
    In den Klauen der Merkurmenschen (1957) (D) (Roman)
  Jo Steff
    Marsmenschen greifen uns an (1957) (D) (Roman)

   

Cor Droog
  Planet des Schreckens (1957) (D) (SF)
  Steffek Uranus, 9: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 3,00 ÖS

   

Cor Droog
  Ein Raumschiff voller Sträflinge (1957) (D) (SF)
  Steffek Uranus, 15: 1. Aufl. (RH) (OA)
  66 S.
  Preis: 3,00 ÖS

   

Cor Droog
  Späher aus dem Weltall (1958) (D) (SF)
  Steffek Uranus, 18: 1. Aufl. (RH) (OA)
  66 S.
  Preis: 3,00 ÖS

   

Charles Mountgreen, Cor Droog, Cecil B. Morgan
  Uranus 13-15: Wettlauf zur Sonne (C) (2017) (D) (SF) (?)
  Mohlberg Utopische Welten So., 56: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  261 S.
  Preis: 20,90 EU
  Serie: Utopische Welten Solo, 56
 
  Cor Droog
    Ein Raumschiff voller Sträflinge (1957) (D) (Roman)
  Cecil B. Morgan
    Im Banne der Libro-Strahlen (1957) (D) (Roman)
  Charles Mountgreen
    Wettlauf zur Sonne (1957) (D) (Roman)

   

F.G. Delamonde, Cor Droog, Frederico Palusselli
  Uranus 16-18: Der kriechende Tod (C) (2017) (D) (SF) (?)
  Mohlberg Utopische Welten So., 58: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  258 S.
  Preis: 20,90 EU
  Serie: Utopische Welten Solo, 58
 
  F.G. Delamonde
    Die Xantonen greifen an! (1958) (D) (Roman)
  Cor Droog
    Späher aus dem Weltall (1958) (D) (Roman)
  Frederico Palusselli
    Der kriechende Tod (1958) (D) (Roman)