Paul D'Ivoi - Bücher

Paul D'Ivoi
  Das Geheimnis der Glaskugeln (1991) (D) (SF) (?) (Gekürzt)
  Les Semeurs de glace (F)
  Ü: Bernhard Thieme
  Neues Leben Spannend erzählt, 229: 1. Aufl. (HC) (DE)
  454 S., ISBN: 978-3-355-01185-3
  Preis: 24,80 DM
 
  Paul D'Ivoi
    Worterklärungen (1991) (D) (Art. oder Red.)
     (F)
    2 S.