Edwin Dillmann - Bücher

Edwin Dillmann
  Das Archiv der Geschichten (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 5160: 1. Aufl. (HC) (OA)
  392 S., ISBN: 978-3-7526-5160-7
  Preis: 23,00 EU

 

Edwin Dillmann
  Metarchon (2019) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 6344: 1. Aufl. (HC) (OA)
  260 S., ISBN: 978-3-7504-6344-8
  Preis: 19,50 EU

 

Edwin Dillmann
  Nirgendheim (2008) (D) (PH) (?)
  Projekte 188 Allgemeine Reihe, 2578: 1. Aufl. (TB) (OA)
  218 S., ISBN: 978-3-86634-578-2
  Preis: 14,00 EU