John Dickinson - Bücher

John Dickinson
  Das Kind des Schicksals (2011) (D) (F)
  The Fatal Child (2008) (E)
  Ü: Angela Koonen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20010: 1. Aufl. (PB) (DE)
  493 S., ISBN: 978-3-404-20010-8
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Vladimir Bondar
  Illustriert von: Helmut W. Pesch
  Serie: Prinz Ambrose, 3
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Uwe Vitz
      Hermann Ritter (Hrsg.)
      Magira Jahrbuch zur Fantasy 2012
 
    Bernd Meyer
      Hermann Ritter (Hrsg.)
      Magira Jahrbuch zur Fantasy 2013
 

 

John Dickinson
  Der Prinz unter dem Himmel (2011) (D) (F)
  The Widow and the King (2005) (E)
  Ü: Angela Koonen
  Bastei-Lübbe Fantasy, 28548: 1. Aufl. (PB) (DE)
  573 S., ISBN: 978-3-404-28548-8
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Uwe Luserke
  Illustriert von: Helmut W. Pesch
  Serie: Prinz Ambrose, 2
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Bernd Meyer
      Hermann Ritter (Hrsg.)
      Magira Jahrbuch zur Fantasy 2013
 

 

John Dickinson
  Die Schlange am Rande der Welt (2010) (D) (F)
  The Cup of the World (2004) (E)
  Ü: Angela Koonen
  Bastei-Lübbe Fantasy, 28545: 1. Aufl. (PB) (DE)
  399 S., ISBN: 978-3-404-28545-7
  Preis: 13,00 EU
  Titelbild: Vladimir Bondar
  Illustriert von: Helmut W. Pesch
  Serie: Prinz Ambrose, 1
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Bernd Meyer
      Hermann Ritter (Hrsg.)
      Magira Jahrbuch zur Fantasy 2013