Alexandra Dichtler - Bücher

Alexandra Dichtler
  Codewort: Puls (2016) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 3152: 1. Aufl. (TB) (OA)
  248 S., ISBN: 978-3-7392-3152-5
  Preis: 10,99 EU
  Titelbild: Irina Bolgert

 

Alexandra Dichtler
  Schwester golden, Bruder aus Stein (2015) (D) (F) (?)
  In Farbe und Bunt Erstträumer, 28: 1. Aufl. (TB) (OA)
  269 S., ISBN: 978-3-941864-28-3
  Preis: 13,80 EU