Lauren DeStefano - Bücher

Lauren DeStefano
  Fallende Stadt (2018) (D) (SF) (?)
  Perfect Ruin (2013) (US)
  Ü: Andreas Decker
  Bertelsmann cbt Fantasy, 31199: 1. Aufl. (TB) (DE)
  416 S., ISBN: 978-3-570-31199-8
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Chroniken der Fallenden Stadt, 1
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Lauren DeStefano
  Flammendes Land (2018) (D) (SF) (?)
  Burning Kingdoms (2013) (US)
  Ü: Andreas Decker
  Bertelsmann cbt Fantasy, 31202: 1. Aufl. (TB) (DE)
  368 S., ISBN: 978-3-570-31202-5
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Chroniken der Fallenden Stadt, 2
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Lauren DeStefano
  Geflohen (2014) (D) (SF) (?)
  Fever (2012) (US)
  Ü: Catrin Frischer
  Bertelsmann cbt Fantasy, 30908: 1. Aufl. (TB) (DE)
  384 S., ISBN: 978-3-570-30908-7
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Land ohne Lilien, 2

 

Lauren DeStefano
  Geraubt (2014) (D) (SF) (?)
  Wither (2011) (US)
  Ü: Catrin Frischer
  Bertelsmann cbt Fantasy, 30918: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2011)
  400 S., ISBN: 978-3-570-30918-6
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Land ohne Lilien, 1

 

Lauren DeStefano
  Totentöchter: Die dritte Generation (2011) (D) (SF) (?)
  Wither (2011) (US)
  Ü: Catrin Frischer
  Bertelsmann cbt Fantasy, 16128: 1. Aufl. (HC) (DE)
  391 S., ISBN: 978-3-570-16128-9
  Preis: 16,99 EU
  Serie: Land ohne Lilien, 1

 

Lauren DeStefano
  Zerbrochene Krone (2018) (D) (SF) (?)
  Broken Crowns (2016) (US)
  Ü: Andreas Decker
  Bertelsmann cbt Fantasy, 31204: 1. Aufl. (TB) (DE)
  320 S., ISBN: 978-3-570-31204-9
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Chroniken der Fallenden Stadt, 3
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur