Federica De Cesco - Bücher

Federica De Cesco
  Das Erbe der Vogelmenschen (2020) (D) (PH) (?)
  Europa Allgemeine Reihe, 192: 1. Aufl. (HC) (OA)
  264 S., ISBN: 978-3-95890-192-6
  Preis: 20,00 EU
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Federica De Cesco
  Das Erbe der Vogelmenschen (2022) (D) (PH) (?)
  Europa Allgemeine Reihe, 452: 1. Aufl. (TB) (OA) (EA: 2020)
  264 S., ISBN: 978-3-95890-452-1
  Preis: 12,00 EU