Johanna Danninger - Bücher

Johanna Danninger
  Blue Sky Black. Ohne Dunkelheit keine Sterne (2020) (D) (SF) (?)
  Carlsen Impress, 58435: 1. Aufl. (TB) (OA)
  384 S., ISBN: 978-3-551-58435-9
  Preis: 14,00 EU

 

Johanna Danninger
  Descendant of Heat and Blaze (2022) (D) (SF) (?)
  Carlsen Impress, 30457: 1. Aufl. (TB) (OA)
  342 S., ISBN: 978-3-551-30457-5
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Celestial Legacy, 2

 

Johanna Danninger
  Heiress of Thunder and Lightning (2022) (D) (SF) (?)
  Carlsen Impress, 30456: 1. Aufl. (TB) (OA)
  314 S., ISBN: 978-3-551-30456-8
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Celestial Legacy, 1

 

Johanna Danninger
  Im Auge des Orkans (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 31804: 1. Aufl. (TB) (OA)
  336 S., ISBN: 978-3-551-31804-6
  Preis: 7,99 EU
  Serie: Secret Elements, 3

 

Johanna Danninger
  Im Bann der Erde (2017) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30078: 1. Aufl. (TB) (OA)
  224 S., ISBN: 978-3-551-30078-2
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Secret Elements, 2

 

Johanna Danninger
  Im Bann der Erde (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 31777: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2017)
  288 S., ISBN: 978-3-551-31777-3
  Preis: 7,99 EU
  Serie: Secret Elements, 2

 

Johanna Danninger
  Im Dunkel der See (2016) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30073: 1. Aufl. (TB) (OA)
  297 S., ISBN: 978-3-551-30073-7
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Secret Elements, 1

 

Johanna Danninger
  Im Dunkel der See (2018) (D) (F) (?)
  Carlsen Allgemeine Reihe, 31722: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2016)
  336 S., ISBN: 978-3-551-31722-3
  Preis: 7,99 EU
  Serie: Secret Elements, 1

 

Johanna Danninger
  Im Spiel der Flammen (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 31890: 1. Aufl. (TB) (OA)
  336 S., ISBN: 978-3-551-31890-9
  Preis: 7,99 EU
  Serie: Secret Elements, 4

 

Johanna Danninger
  Die Lichtbringerin 1 (2020) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30226: 1. Aufl. (TB) (OA)
  272 S., ISBN: 978-3-551-30226-7
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Lichtbringerin, 1

 

Johanna Danninger
  Die Lichtbringerin 2 (2020) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30245: 1. Aufl. (TB) (OA)
  260 S., ISBN: 978-3-551-30245-8
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Lichtbringerin, 2

 

Johanna Danninger
  Die Lichtbringerin 3 (2020) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30256: 1. Aufl. (TB) (OA)
  250 S., ISBN: 978-3-551-30256-4
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Lichtbringerin, 3

 

Johanna Danninger
  Lost in Strange Eyes (2021) (D) (SF) (?)
  Carlsen Impress, 30323: 1. Aufl. (TB) (OA)
  428 S., ISBN: 978-3-551-30323-3
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Meyruka, 1

 

Johanna Danninger
  Secret Darkness; Im Spiegel der Schatten (2020) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30282: 1. Aufl. (TB) (OA)
  258 S., ISBN: 978-3-551-30282-3
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Secret Elements, 5