Lars Czekalla - Bücher

Lars Czekalla
  Frischfleisch (2020) (D) (F) (?)
  Czekalla, 1: 1. Aufl. (TB) (OA)
  178 S., ISBN: 978-3-9821939-1-5
  Serie: Kinder der Schatten, 1

 

Lars Czekalla
  Shaphiriane und der Gott des Feuers (2014) (D) (F) (?)
  Czekalla, 47308: 1. Aufl. (TB) (OA)
  268 S., ISBN: 978-3-00-047308-1
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Perlglanzsaga, 3

 

Lars Czekalla
  Shaphiriane und der Mythos des Drachen (2012) (D) (F) (?)
  Czekalla, 40313: 1. Aufl. (TB) (OA)
  464 S., ISBN: 978-3-00-040313-2
  Preis: 13,95 EU
  Serie: Perlglanzsaga, 2

 

Lars Czekalla
  Shaphiriane und der Mythos des Drachen (2020) (D) (F) (?)
  Czekalla, 7: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2012)
  464 S., ISBN: 978-3-9821939-7-7
  Serie: Perlglanzsaga, 2

 

Lars Czekalla
  Shaphiriane und die Seele des Drachen (2011) (D) (F) (?)
  Czekalla, 35992: 1. Aufl. (TB) (OA)
  592 S., ISBN: 978-3-00-035992-7
  Preis: 13,95 EU
  Serie: Perlglanzsaga, 1

 

Lars Czekalla
  Unsterblich (2020) (D) (F) (?)
  Czekalla, 2: 1. Aufl. (TB) (OA)
  264 S., ISBN: 978-3-9821939-2-2
  Serie: Kinder der Schatten, 2