Richard Cowper - Bücher

Richard Cowper
  Am Tor der Dämmerung (1979) (D) (SF)
  The road to Corlay (1978) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 23301: 1. Aufl. (TB) (DE)
  158 S., ISBN: 3-442-23301-1
  Preis: 4,80 DM
  Serie: Corlay, 1
  
  Rezension
  
    Wilfried Schönfelder
      Marcel Bieger (Hrsg.)
      Science Fiction Baustelle 11
 

 

Richard Cowper
  Dämmerung auf Briareus (1976) (D) (SF)
  The twilight of Briareus (1974) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 228: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1974)
  184 S., ISBN: 3-442-23228-7
  Titelbild: Jürgen F. Rogner

 

Richard Cowper
  Dämmerung auf Briareus (1974) (D) (SF)
  The Twilight of Briareus (1974) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF Chef-Auswahl, 293: 1. Aufl. (HC) (DE)
  184 S., ISBN: 3-442-30293-5
  Titelbild: Morris Scott Dollens

 

Richard Cowper
  Gefährliches Paradies (1974) (D) (SF)
  Time out of mind (1973) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 185: 1. Aufl. (TB) (DE)
  152 S., ISBN: 3-442-23185-X
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Jürgen F. Rogner

 

Richard Cowper
  Homunkulus 2072 (1973) (D) (SF)
  Clone (1973) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Weltraum-TB, 162: 1. Aufl. (TB) (DE)
  159 S., ISBN: 3-442-23162-0
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Eyke Volkmer
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Richard Cowper
  Morgen der Unendlichkeit (1969) (D) (SF)
  Breakthrough (1967) (E)
  Ü: Hans-Ulrich Nichau
  Goldmann Weltraum-TB, 102: 1. Aufl. (TB) (DE)
  178 S.
  Preis: 2,80 DM
  Titelbild: Eyke Volkmer
  
  Rezension
  
    Reinhard Merker
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 97
 

   

Richard Cowper
  Phönix (1969) (D) (SF)
  Phoenix (1968) (E)
  Ü: Hans-Ulrich Nichau
  Goldmann Weltraum-TB, 99: 1. Aufl. (TB) (DE)
  152 S.
  Preis: 2,80 DM
  Titelbild: Eyke Volkmer
  
  Rezension
  
    Reinhard Merker
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 92
 

   

Richard Cowper
  Proteus und ich (1980) (D) (SF)
  Profundis (1979) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 23335: 1. Aufl. (TB) (DE)
  159 S., ISBN: 3-442-23335-6
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Jürgen F. Rogner

 

Richard Cowper
  Sänger am Ende der Zeit (1981) (D) (SF)
  A dream of kinship (1975) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 23406: 1. Aufl. (TB) (DE)
  256 S., ISBN: 3-442-23406-9
  Preis: 6,80 DM
  Serie: Corlay, 2

 

Richard Cowper
  Das Tal des Schicksals (C) (1981) (D) (SF)
  The web of the Magi (1980) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 23372: 1. Aufl. (TB) (DE)
  188 S., ISBN: 3-442-23372-0
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
 
  Richard Cowper
    Draußen, wo die großen Schiffe fliegen (1981) (D)
    Out there where the big ships go (1979) (E)
    36 S.
  Richard Cowper
    Der Poltergeist von Attleborough (1981) (D)
    The Attleborough Poltergeist (1980) (E)
    38 S.
  Richard Cowper
    Das Tal des Schicksals (1981) (D)
    The web of the Magi (1980) (E)
    81 S.
  Richard Cowper
    Trink mich, Francesca (1981) (D)
    Drink me, Francesca (1977) (E)
    27 S.
  
  Rezension
  
    Gert Vogel
      Gert Vogel (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 103
 

 

Richard Cowper
  Das Webmuster der Zeit (1986) (D) (SF)
  A tapestry of time (1982) (E)
  Ü: Waltraud Götting
  Goldmann SF, 23490: 1. Aufl. (TB) (DE)
  220 S., ISBN: 3-442-23490-5
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Gabriele Junklewitz
  Serie: Corlay, 3

 

Richard Cowper
  Welt ohne Sonne (1973) (D) (SF)
  Kuldesak (1972) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Weltraum-TB, 159: 1. Aufl. (TB) (DE)
  182 S., ISBN: 3-442-23159-0
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Eyke Volkmer
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Helmut Magnana (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 83
 

 

Richard Cowper
  Die Zeitspirale (C) (1977) (D) (SF)
  The custodians (1976) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 244: 1. Aufl. (TB) (DE)
  157 S., ISBN: 3-442-23244-9
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
 
  Richard Cowper
    Anamorphose (1977) (D)
    Paradise beach (1976) (E)
    21 S.
  Richard Cowper
    Endzeit-Propheten (1977) (D)
    The custodians (1975) (E)
    38 S.
  Richard Cowper
    Morgendämmerung (1977) (D)
    Piper at the gates of dawn (1976) (E)
    58 S.
  Richard Cowper
    Zeitspirale (1977) (D)
    The Hertford manuscript (1976) (E)
    36 S.

 

Richard Cowper
  Zwei Welten - ein Gedanke (1975) (D) (SF)
  World apart (1974) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann SF, 204: 1. Aufl. (TB) (DE)
  155 S., ISBN: 3-442-23204-X
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Alfred Vejchar (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 89