Czeslaw Chruszczewski - Bücher

Czeslaw Chruszczewski
  Die Nuancen der weißen Farbe (C) (1976) (D) (PH)
   (PO)
  Ü: Peter Ball, Ursula Ciupek
  Das Neue Berlin, 294: 1. Aufl. (HC) (OZ)
  271 S.
  Preis: 6,50 DD
  Titelbild: Eliska Konopisky
 
  Czeslaw Chruszczewski
    Der Bauer ist dem Teufel über (1976) (D)
    Chlop zywemu nie przepusci (PO)
    16 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Der Besuch (1976) (D)
    Odwiecziny (PO)
    33 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Fast wie ein Engel (1976) (D)
    Podobni do aniolow (PO)
    36 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Kosmische Romanze (1976) (D)
    Romans kosmiczny (PO)
    16 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Lalanda (1976) (D)
    Lalanda (PO)
    12 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Das märchenhafte Haus (1976) (D)
    Bajkowry dom (PO)
    16 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Eine Million für Unsterblichkeit (1976) (D)
    Nie deptac trawnikow (PO)
    22 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Die Nuancen der weißen Farbe (1976) (D)
    Rozne odcienie bieli (PO)
    12 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Ringsum so viele Wunder (1976) (D)
    Dookola tyle cudow (PO)
    40 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Sonntag (1976) (D)
    Niedziela (PO)
    26 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Stimmen der Erde (1976) (D)
    Glosy Ziemi (PO)
    18 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Das ungewöhnliche Kreditinstitut (1976) (D)
    Bajaczny bank (PO)
    20 S.