Rainer Castor - Bücher

Rainer Castor
  Anguelas Auge (2002) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2115: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Alfred Kelsner
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2115
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 194
 
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 59
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 59
 
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 59
 

   

Rainer Castor
  Attacke der Maahks (2004) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 25: 1. Aufl. (HC) (OA)
  415 S., ISBN: 3-8118-1524-5
  Preis: 12,80 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 9

 

Rainer Castor
  Blockade-Geschwader (2000) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2003: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2003

   

Rainer Castor, Alexander A. Huiskes, Rainer Nagel
  Demetria (2008) (D) (SF) (?)
  F- und SF-Spiele Perry Rhodan, 89: 1. Aufl. (TB) (OA)
  106 S., ISBN: 978-3-924714-89-5
  Preis: 16,95 EU
  Serie: Perry Rhodan - Rollenspiel

 

Rainer Castor
  Das Drachenblut-Kommando (2014) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2769: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S., ISBN: 419-9-1246-0195-1
  Preis: 1,95 EU
  Titelbild: Dirk Schulz
  Illustriert von: Dirk Schulz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2769
 
  Uwe Anton
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 500: Ganymed (2014) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Jens Balzer
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 500: Der Held von Arxisto (2014) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Rainer Castor
    Polyrealität im Multiversum? (3) (2014) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Helmut Ehls
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 500: Unglaublich! (2014) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Klaus N. Frick
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 500 (2014) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  R. Gustav Gaisbauer
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 500 (2014) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Martin Kempf
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 500: Ohne die Clubnachrichten (2014) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Hermann Ritter
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 500 (2014) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Michelle Stern
    Perry Rhodan-Leserkontaktseite (2014) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Dirk Van den Boom
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 500: Meine Erlebnisse mit den Clubnachrichten und was danach passierte (2014) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.

   

Rainer Castor
  Die Dunkle Null (2001) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2077: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2077
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 190
 
    Thorsten Krietsch
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 55
 
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 55
 
    Marcus Kubach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 55
 
    Michael Thiesen
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 55
 

   

Rainer Castor
  Einsatzkommando Infiltration (2010) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2568: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 1,85 EU
  Titelbild: Alfred Kelsner
  Illustriert von: Michael Wittmann
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2568
 
  Rainer Castor
    Vario-Konzept (1) (2010) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Gerd Domin
    Pilze-Cartoon (2) (2010) (D) (Comic)
    1 S.
  Arndt Ellmer
    Perry Rhodan-Leserkontaktseite (2010) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  Reinhard Habeck
    Rüsselmops der Außerirdische (2010) (D) (Comic)
    1 S.
  Hubert Haensel
    Report-Intro (2010) (D) (Vorwort)
    1 S.
  Hartmut Kasper
    Perry Rhodan - Unser Mann im All: Die Dokumentation (2010) (D) (Art. oder Red.)
    6 S.
  Holger Logemann, Rainer Castor
    RZ: Solar System - Modul 08 (2010) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.

   

Rainer Castor
  Finale für Traversan (1998) (D) (SF)
  VPM Atlan - Traversan, 12: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 24,00 ÖS
  Titelbild: Alfred Kelsner
  Serie: Atlan - Traversan, 12
  
  Rezension
  
    Reimer Musall
      Olaf G. Hilscher (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 43
 
    Michael Thiesen
      Olaf G. Hilscher (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 43
 

   

Rainer Castor
  Flucht ins Chaos (2002) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 20: 1. Aufl. (HC) (OA)
  399 S., ISBN: 3-8118-1519-9
  Preis: 12,80 EU
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 4

 

Rainer Castor
  Die Folterwelt (2001) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 18: 1. Aufl. (HC) (OA)
  432 S., ISBN: 3-8118-1517-2
  Preis: 181,00 ÖS
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 2

 

Rainer Castor
  Für Arkons Ehre (1996) (D) (SF)
  Heyne Perry Rhodan - TB, 396: 1. Aufl. (TB) (OA)
  158 S., ISBN: 3-453-09195-7
  Preis: 58,00 ÖS
  Titelbild: Alfred Kelsner
  Serie: Perry Rhodan
  
  Rezension
  
    Thomas Harbach
      Kurt Kobler (Hrsg.)
      Der Sternenlotse
 

 

Rainer Castor
  Der Fürst von Camlo (1998) (D) (SF)
  VPM Atlan - Traversan, 4: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 24,00 ÖS
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Atlan - Traversan, 4
  
  Rezension
  
    Jürgen Zimmermann
      Jürgen Zimmermann (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 42
 
    Thorsten Krietsch
      Jürgen Zimmermann (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 42
 
    Michael Thiesen
      Jürgen Zimmermann (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 42
 

   

Rainer Castor
  Gea - die vergessene Welt (1998) (D) (SF)
  Blitz Phantastische Romane, 11: 1. Aufl. (PB) (OA)
  347 S., ISBN: 3-932171-11-X
  Preis: 29,80 DM
  Titelbild: Geo W. Proctor
  Illustriert von: Markus Mayer
  
  Rezension
  
    Stephanie Raatz
      Chris Weidler (Hrsg.)
      Sono 1
 
    Kurt Kobler
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      SOL 11
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 121
 
    Thomas Harbach
      Kurt Kobler (Hrsg.)
      Der Sternenlotse
 
    Kurt Kobler
      Kurt Kobler (Hrsg.)
      Der Sternenlotse
 

 

Rainer Castor, Uwe Anton
  Gegen die Fensterstation (2002) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2143: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Alfred Kelsner
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2143
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Thomas Recktenwald (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 197
 
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 62
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 62
 
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 62
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2002/09
 

   

Rainer Castor
  Die Goldene Göttin (2003) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 23: 1. Aufl. (HC) (OA)
  415 S., ISBN: 3-8118-1522-9
  Preis: 12,80 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 7

 

Rainer Castor
  Hetzjagd am Black Hole (1999) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 1974: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 1974

   

Rainer Castor
  Hinter dem Kristallschirm (2001) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2098: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 3,20 DM
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2098
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 192
 
    Michael Thiesen
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 57
 
    Marcus Kubach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 57
 
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 57
 

   

Rainer Castor
  Hypersturm (2003) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2162: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2162
  
  Rezension
  
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 64
 
    Stefan Barton
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 64
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 64
 
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 64
 
    Thomas Kohlschmidt
      Thomas Recktenwald (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 199
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2003/01
 

   

Rainer Castor
  Im Mikrokosmos (2005) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 26: 1. Aufl. (HC) (OA)
  415 S., ISBN: 3-8118-1525-3
  Preis: 12,80 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 10
 
  Rainer Castor
    Nachwort (2005) (D) (Nachwort)
    3 S.

 

Uwe Anton, Rainer Castor
  Im Reich der Aarus (2002) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2142: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Alfred Kelsner
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2142
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Thomas Recktenwald (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 197
 
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 62
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 62
 
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 62
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2002/09
 

   

Rainer Castor
  Imperator von Arkon (1999) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 14: 1. Aufl. (HC) (OA)
  384 S., ISBN: 3-8118-1513-X
  Preis: 181,00 ÖS
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Atlan - Arkon-Trilogie, 1

 

Rainer Castor
  Insel des Friedens (2000) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2048: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2048
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 187
 
    Michael Thiesen
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 52
 
    Marcus Kubach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 52
 
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 52
 

   

Rainer Castor
  Juwelen der Sterne (2000) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 16: 1. Aufl. (HC) (OA)
  431 S., ISBN: 3-8118-1515-6
  Preis: 181,00 ÖS
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Atlan - Arkon-Trilogie, 3

 

Rainer Castor
  Kampf der Giganten (1999) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 1986: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 1986
  
  Rezension
  
    Patrick Achenbach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 47
 
    Marcus Kubach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 47
 
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 47
 

   

Rainer Castor
  Konterplan der Rayonen (2015) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2817: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S., ISBN: 419-9-1246-0210-1
  Preis: 2,10 EU
  Titelbild: Dirk Schulz
  Illustriert von: Dirk Schulz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2817
 
  Rainer Castor
    SERUNs (1) (2015) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Hermann Ritter
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 512 (2015) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Michelle Stern
    Perry Rhodan-Leserkontaktseite (2015) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.

   

Rainer Castor
  Der Kristallprinz (2000) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 17: 1. Aufl. (HC) (OA)
  397 S., ISBN: 3-8118-1516-4
  Preis: 181,00 ÖS
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 1

 

Rainer Castor
  Der letzte Mann der Osa Mariga (1998) (D) (SF)
  VPM Atlan - Traversan, 6: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 24,00 ÖS
  Titelbild: Stefan Lechner
  Serie: Atlan - Traversan, 6
  
  Rezension
  
    Jürgen Zimmermann
      Jürgen Zimmermann (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 42
 
    Thorsten Krietsch
      Jürgen Zimmermann (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 42
 
    Michael Thiesen
      Jürgen Zimmermann (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 42
 

   

Rainer Castor
  Die letzten Varganen (2004) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 24: 1. Aufl. (HC) (OA)
  416 S., ISBN: 3-8118-1523-7
  Preis: 12,80 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 8
  
  Rezension
  
    Claudia Schramm
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 72
 
    Ulrich Blode
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 207
 

 

Rainer Castor, Alexander A. Huiskes, Rainer Nagel
  Die Liga Freier Terraner (2010) (D) (SF) (?)
  F- und SF-Spiele Perry Rhodan, 94: 1. Aufl. (HC) (OA)
  216 S., ISBN: 978-3-924714-94-9
  Preis: 29,95 EU
  Serie: Perry Rhodan - Rollenspiel

 

Rainer Castor
  Die Macht des Goldenen (1996) (D) (SF)
  Heyne Perry Rhodan - TB, 402: 1. Aufl. (TB) (OA)
  157 S., ISBN: 3-453-09867-6
  Preis: 58,00 ÖS
  Titelbild: Alfred Kelsner
  Serie: Atlan - USO
  
  Rezension
  
    Thomas Harbach
      Kurt Kobler (Hrsg.)
      Der Sternenlotse
 

 

Rainer Castor
  MATERIA (1999) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 1973: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 1973

   

Rainer Castor
  Monde des Schreckens (1999) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 15: 1. Aufl. (HC) (OA)
  396 S., ISBN: 3-8118-1514-8
  Preis: 181,00 ÖS
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Atlan - Arkon-Trilogie, 2

 

Rainer Castor
  Die Neue USO (2000) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2012: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2012
  
  Rezension
  
    Marcus Kubach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 49
 
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 49
 
    Michael Thiesen
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 49
 

   

Rainer Castor
  Objekt Armaire (2003) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2180: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2180
  
  Rezension
  
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 66
 
    Stefan Barton
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 66
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 66
 
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 66
 
    Thomas Kohlschmidt
      Thomas Recktenwald (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 201
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2003/05
 

   

Rainer Castor
  Operation Hathorjan (2009) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2515: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 1,85 EU
  Titelbild: Dirk Schulz
  Illustriert von: Dirk Schulz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2515
 
  Rainer Castor
    Galaktisches Transmitternetz (2009) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Arndt Ellmer
    Perry Rhodan-Leserkontaktseite (2009) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Marco Scheloske, Martin Sänger
    Bastelbogen DZ-Schlachtlicht (2) (2009) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Andreas Weiß
    RZ: Polyport-Hof GALILEO (2009) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.
  
  Rezension
  
    Johannes Kreis
      Lothar Bauer (Hrsg.)
      Terracom 124
 
    Johannes Kreis
      Lothar Bauer (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 96
 

   

Rainer Castor
  Operation Stiller Riese (2000) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2028: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2028
  
  Rezension
  
    Michael Thiesen
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 50
 
    Marcus Kubach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 50
 
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 50
 

   

Alexander A. Huiskes, Rainer Castor, Jürgen E. Franke
  Perry Rhodan - das Regelbuch (2004) (D) (SF) (?)
  F- und SF-Spiele Perry Rhodan, 25: 1. Aufl. (HC) (OA)
  344 S., ISBN: 978-3-924714-25-3
  Preis: 34,80 EU
  Serie: Perry Rhodan - Rollenspiel

 

Rainer Castor
  Piraten der Sterne (2001) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 19: 1. Aufl. (HC) (OA)
  432 S., ISBN: 3-8118-1518-0
  Preis: 183,00 ÖS
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 3

 

Rainer Castor
  Portal-Installateure (2001) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2062: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2062
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 188
 
    Michael Thiesen
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 54
 
    Marcus Kubach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 54
 
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 54
 
    Thorsten Krietsch
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 54
 

   

Rainer Castor
  Praetoria (2003) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2211: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2211
  Anmerkung: RZ: Superschlachtschiff der Maahks
 
  Rainer Castor
    Der erhöhte Hyperwiderstand (1) (2004) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Arndt Ellmer
    Perry Rhodan-Leserkontaktseite (2004) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  H.G. Francis
    Ganz privat mit H.G. Francis (2004) (D) (Interview)
    2 S.
  
  Rezension
  
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 70
 
    Stefan Barton
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 70
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 70
 
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 70
 
    Ralf König
      Rainer Schwippl (Hrsg.)
      Terracom 62
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2004/01
 

   

Rainer Castor
  Rebellen am Schemmenstern (2001) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2089: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 3,20 DM
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2089
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 191
 
    Thorsten Krietsch
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 56
 
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 56
 
    Marcus Kubach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 56
 
    Michael Thiesen
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 56
 

   

Rainer Castor
  Rettungsplan Stimulation (2003) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2193: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2193
  
  Rezension
  
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 68
 
    Stefan Barton
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 68
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 68
 
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 68
 
    Ralf König
      Rainer Schwippl (Hrsg.)
      Terracom 59
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2003/08
 

   

Rainer Castor
  Ring des Schreckens (2003) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 22: 1. Aufl. (HC) (OA)
  399 S., ISBN: 3-8118-1521-0
  Preis: 12,80 EU
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 6

 

Rainer Castor
  Signalkode Feuerblume (2002) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2126: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Alfred Kelsner
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2126
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 195
 
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 60
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 60
 
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 60
 

   

Rainer Castor
  Sonderschaltung Tanta (2006) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2368: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 1,75 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Illustriert von: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2368
 
  Dieter Bohn
    Terranische Alltagswelt: Kugelrutschen (2006) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Rainer Castor
    Sonnentransmitter (1) (2006) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Arndt Ellmer
    Perry Rhodan-Leserkontaktseite (2006) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Frank G. Gerigk
    Pro und kontra Zellaktivatoren (2006) (D) (Art. oder Red.)
    5 S.
  Hubert Haensel
    Report-Intro (2006) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  
  Rezension
  
    Stefan Barton
      Lothar Bauer (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 89
 
    Andreas Nordiek
      Lothar Bauer (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 89
 
    Anonym
      Lothar Bauer (Hrsg.)
      Terracom 95
 

   

Rainer Castor
  Der Tamrat (2003) (D) (SF)
  VPM Atlan - Centauri, 11: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Hank Wolf
  Serie: Atlan - Centauri, 11
 
  Michael Nagula
    Atlan Lesermagazin (2003) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  
  Rezension
  
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 66
 
    Stefan Barton
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 66
 
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 66
 
    Ralf König
      Rainer Schwippl (Hrsg.)
      Terracom 58
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2003/05
 

   

Rainer Castor
  Terraner als Faustpfand (2004) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2225: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2225
 
  Rainer Castor
    Einsatzanzüge und Ausrüstung (2004) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Arndt Ellmer
    Perry Rhodan-Leserkontaktseite (2004) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Hermann Ritter
    Perry Rhodan-Clubnachrichten 365 (2004) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  
  Rezension
  
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 71
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 71
 
    Stefan Barton
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 71
 
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 71
 
    Thomas Kohlschmidt
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 203
 
    Ralf König
      Stefan Friedrich (Hrsg.)
      Terracom 67
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2004/04
 

   

Rainer Castor
  Tor nach Terra (2011) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2576: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 1,95 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Illustriert von: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2576
 
  Rainer Castor
    Silberkugeln (2011) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Arndt Ellmer
    Perry Rhodan-Leserkontaktseite (2011) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Hubert Haensel
    Report-Intro (2011) (D) (Vorwort)
    1 S.
  Peter Materlik
    Ein Besuch in Terrania (2011) (D) (Art. oder Red.)
    8 S.

   

Rainer Castor
  Traumzeit (2000) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2039: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2039
  
  Rezension
  
    Thomas Kohlschmidt
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 186
 
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 51
 
    Marcus Kubach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 51
 

   

Rainer Castor
  Verrat auf der Kristallwelt (2004) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 2239: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 1,65 EU
  Titelbild: Alfred Kelsner
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 2239
  Anmerkung: RZ: Medotank des Malcolm Scott Daellian
 
  Uwe Anton, Arndt Ellmer
    Ganz privat mit Uwe Anton (2004) (D) (Interview)
    3 S.
  Rainer Castor
    Friedensfahrer? (2004) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Arndt Ellmer
    Perry Rhodan-Leserkontaktseite (2004) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  
  Rezension
  
    Andreas Nordiek
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 73
 
    Marcus Kubach
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 73
 
    Stefan Barton
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 73
 
    Michael Thiesen
      Frank Zeiger (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 73
 
    Ralf König
      Stefan Friedrich (Hrsg.)
      Terracom 69
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2004/07
 

   

Rainer Castor
  Das Versteck der Sternengarde (1998) (D) (SF)
  Burgschmiet Perry Rhodan - TB, 411: 1. Aufl. (TB) (OA)
  188 S., ISBN: 3-932234-57-X
  Preis: 72,00 ÖS
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Illustriert von: Sven Papenbrock
  Serie: Perry Rhodan
  
  Rezension
  
    Thomas Harbach
      Kurt Kobler (Hrsg.)
      Der Sternenlotse
 
    Hermann Urbanek
      Andreas Leder (Hrsg.)
      Future Magic 21
 

 

Rainer Castor
  Vorstoß in den Kessel (1999) (D) (SF)
  Moewig Perry Rhodan, 1993: 1. Aufl. (RH) (OA)
  59 S.
  Preis: 3,00 DM
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Perry Rhodan - Heft, 1993
  
  Rezension
  
    Andreas Nordiek
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 47
 
    Patrick Achenbach
      Thorsten Krietsch (Hrsg.)
      Perry Rhodan Perspektive 47
 

   

Rainer Castor
  Der Weltraumbarbar (2002) (D) (SF)
  Pabel - Moewig Atlan Buch, 21: 1. Aufl. (HC) (OA)
  400 S., ISBN: 3-8118-1520-2
  Preis: 12,80 EU
  Titelbild: Johnny Bruck
  Serie: Atlan - Jugendabenteuer, 5